TERMS

 

General terms and conditions of VR Internet Store are defined by terms and conditions of buying and selling products, created by Studio za dizajn Verica Rakocevic (hereinafter referred to as “Seller”).
General terms and conditions of VR Internet Store are defined according to the law of buyer protection. VR Internet Store is an information system dedicated to presentation and sale of products to the buyers. directed by Studio za dizajn Verica Rakocevic. The User is the person using the named system, that is,  the Buyer in the VR Internet Store.
General terms and conditions define the activity of the VR Internet Store, user rights and the business relation between Seller and Buyer.

Delivery methods

The Seller is obliged to deliver the purchased goods to the Buyer in one of the following ways:

– By sending the goods via courier service, where shipping fees are paid by the Buyer according to the valid price list of the courier service at the time of sending the ordered goods.

– By sending goods to a Sellers store (according to Buyer’s choice of available Seller’s stores) inside the territory of the Republic of Serbia, where the Buyer is obliged to pick up the ordered goods from the specified store.

For all orders priced less than 5.000,00 RSD the Buyer is obliged to pay 250,00 RSD with VAT. For all orders priced 5.000,00 RSD or more, shipping is free of charge. For orders from outside the territory of the Republic of Serbia which are subject to customs clearance, the Buyer pays the customs.

Methods of payment

Payment on delivery

The Buyer may pay on delivery or via bank account. (For orders outside of the territory of the Republic of Serbia, method of payment is only via bank account).
While creating the order, the Buyer accepts the obligation of paying the ordered goods by clicking on the CONFIRMATION button.

The Buyer will be informed by the courier service by telephone about the exact time of the deliverance of ordered goods

The delivery date begins starting with the first working day after ordering. For goods bought via the VR Internet Store, the delivery time is up to 10 (ten) days.

Delivery is not done Sundays and National holidays

Delivery is conducted inside the territory of the Republic of Serbia, and worlwide

Paying with payment card:

If the Buyer chooses to pay with payment card, it is necessary in the next step to enter all parameters needed to authorize the transaction. Entrance of the data is done on the page which is part of the payment system of Komerijalna banka AD Beograd, which is providing the service of processing the card.


After the successful process of authorization, the amount needed according to the order of goods created by the Buyer gets reserved on the Buyer’s card. If the Seller confirms the complete order, the whole reserved amount will be realized and the Buyer will be sent an e-mail with this information.

If the Seller is not able to completely realize the order of the Buyer, he will inform the Buyer via e-mail or telephone.
In case the Buyer agrees to the correction of the order, the Seller will confirm the order and realize less of the initially reserved amount.
In case the Buyer decides to cancel the order because of the Sellers inability to deliver it in whole, the Seller will not confirm the order and the Buyer’s reserved amount will be removed from reservation in the next 24 hours (dependent of the bank which issued the card the Buyer is using)

The Seller obliges himself to inform the Buyer about the expected shipping fees / delivery via e-mail as soon as he receives confirmation from the bank that the Buyer has realized the payment. The Seller sends information to the Buyer about the expected transport fees according to the mass of the order and official price list of the courier service.

The expected transport fees which the Seller forwards to the Buyer are informative only and the Seller is not able to guarantee that the Buyer will be charged with the identical amount by the courier service during actual delivery of the parcel.

If the Buyer fails to realize payment after ordering during the next 24 hours after the order has been created, the order will be cancelled and deleted. After the 24 hours period, payment is not possible but the Buyer may crate a new order and make his payment according to this new order.

For orders created on Friday or weekends, the deadline for realization of payment is Monday 16:00, instead of 24 hours.

VR Internet Store prices:

All prices are in RSD inclusive VAT. The Seller retains the right to change prices if not stated otherwise (in case of actions or special discounts). Prices on the date of creating orders stay valid also during the next period). Listed prices are valid only in the VR Internet Store and may differ from prices in regular stores)

Privacy and personal data protection

Seller provides security and protection of personal data from misuse. All Buyer’s data is strictly guarded and are accessible only to employees who need this data to get the work done.
Courier services which deliver purchased goods have access to data needed to fulfil their contractual obligation: Name, family name, address, house number and Buyer’s telephone number.

The Buyer is responsible for access to his system and protection of his User information and password. Also, the Buyer guarantees the accuracy and truthfulness of all information sent to the Seller.

The Seller is obliged to protect permanently Buyer’s personal data in accordance with the law. This data will be used exclusively for sending informative materials, offers, invoices and for other essential means of communication.

The Buyer may give his consent to the Seller to inform him about new offers, actions and discounts over telephone and e-mail.
The Buyer may withdraw his consent at any time by sending a letter or e-mail to the Seller, after which the Buyer will stop receiving the information named above.

Remarks and complaints:

Buyers can voice complaints and remarks:

1. By sending e-mails

2. By Telephone 011/2621435, 064/6589828 in the period between 08-16h every working day

3. By regular post
Address: Studio za dizajn Verica Rakocevic, Delijska 3, 11000 Beograd Srbija (“For: VR Internet Store“)

During the next 5 working days the Seller will confirm that the complaint has been received and inform the Buyer how long it the consideration will take.
The Seller will do all that is in his power to achieve consensual settlement of all disputes.

Final provisions

The Seller retains the right to change these terms and conditions without prior informing his Buyers. Every Buyer may check the current terms and conditions prior to creating his orders.

Opšti uslovi poslovanja VR Internet prodavnice utvrđeni su uslovima kupovine i prodaje proizvoda, koje realizuje Preduzeće Atelje za dizajn-Verica Rakocevic (u daljem tekstu: “Prodavac”). Opšti uslovi poslovanja Internet prodavnice definisani su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Internet  prodavnica je informacioni sistem namenjen predstavljanju i prodaji proizvoda potrošačima. Njime upravlja Preduzeće Atelje za dizajn-Verica Rakocevic. Korisnik je osoba koja koristi navedeni sistem, odnosno potrošač u Internet prodavnici.

Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i potrošača.

Načini isporuke

Prodavac se obavezuje da kupljenu robu isporuči Potrošaču na neki od sledećih načina:

  1. slanjem robe preko kurirske službe, pri čemu troškove isporuke snosi potrošač u iznosu naznačenom na važećem cenovniku kurirske službe u vreme slanja porudžbine

  2. slanjem robe u neki od maloprodajnih objekata prodavca (prema zahtevu potrošača) koji se nalaze na teritoriji Republike Srbije, pri čemu je potrošač u obavezi da robu preuzme iz maloprodajnog objekta.

Za sve porudžbine vrednosti manje od 5.000,00 dinara potrošač ima obavezu da na ime troškova isporuke prilikom preuzimanja pošiljke plati direktno kuriru iznos od 250,00 din sa PDV-om. Za sve porudžbine čija je vrednost 5.000,00 dinara  ili više isporuka je besplatna.Za porudzbine van teritorije Srbije koji podlezu carinjenju,troskove carine snosi kupac.

Način plaćanja

Plcanje pouzecem

Potrošač robu može platiti pouzećem ili uplatom na ziro racun.(Za porudzbine van teritorije Srbije nacin placanja je samo uplatom na ziro racun.) Potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe.

O vremenu dostave robe Kupac će biti obavešten telefonom od strane kurirske službe.

Rok isporuke teče od prvog narednog radnog dana posle narudžbine. Za robu kupljenu preko internet prodavnice rok isporuke je do 10(deset) dana od dana prijema porudžbine od strane potrošača.

Isporuke se ne vrše nedeljom i državnim praznicima.

Isporuka robe se vrši na teritoriji Srbije,cele Evrope i Amerike.

Plaćanje platnom karticom

 Ukoliko Kupac kao način plaćanja izabere platnu karticu potrebno je da u sledećem koraku unese potrebne parametre na osnovu kojih će njegova transakcija biti autorizovana. Unos podataka obavlja se na stranici koja je deo sistema za plaćanje Komercijalne banke AD Beograd koja i pruža uslugu procesuiranja kartice.

Nakon uspešnog završetka procesa autorizacije, sredstva na platnoj kartici Kupca se rezervišu u iznosu porudžbine koju je kreirao. Ukoliko Prodavac u celosti potvrdi porudžbinu rezervisana sredstva će biti realizovana u celosti i Kupcu će biti prosleđen email sa ovom tom informacijom.

Ukoliko Prodavac nije u mogućnosti da u celosti realizuje porudžbinu Kupca on će ga o tome obavestiti putem email-a ili telefonski. U slučaju da Kupac pristane na korekciju porudžbine Prodavac će potvrditi porudžbinu i realizovati manje sredstava Kupca od inicijalno rezervisanih. Ukoliko Kupac želi da otkaže porudžbinu usled nemogućnosti Prodavca da je celu isporuči, Prodavac neće potvrditi porudžbinu i sredstva Kupca će biti skinuta sa rezervacije u narednih 24h (u zavisnosti od banke čiju karticu Kupac koristi).

Prodavac se obavezuje da će očekivani iznos troškova transporta/isporuke Kupcu dostaviti putem email-a pošto od banke primi potvrdu da je Kupac realizovao uplatu. Prodavac informaciju o očekivanim troškovima transporta prosleđuje na osnovu mase pošiljke kao i zvaničnog cenovnika kurirske službe.

Očekivani troškovi transporta koje Prodavac prosleđuje Kupcu su isključivo informativnog karaktera i Prodavac nije u mogućnosti da garantuje da će identičan iznos biti naplaćen od Kupca od strane kurirske službe prilikom primopredaje pošiljke.

Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje po porudžbini u roku 24 časa od trenutka njenog kreiranja, ista će biti stornirana i obrisana. Nakon isteka perioda od 24 časa plaćanje po toj porudžbini nije moguće, ali Kupac može napraviti novu porudžbinu i izvršiti uplatu po njoj.

Za porudžbine kreirane petkom ili za dane vikenda rok za realizaciju uplate je umesto 24 časa je ponedeljak do 16h.“

Potrebno je da postoje u sličnoj formi sve odredbe o uslovima plaćanja uključujući i plaćanje platnim karticama.

Cene u Verica Rakocevic Internet prodavnici

Sve cene su iskazane u dinarima sa uključenim PDV-om. Prodavac zadržava pravo izmene cena, ako nije drugačije navedeno (u slučaju akcija i specijalnih popusta). Cene važe u trenutku kreiranja porudžbine i imaju dejstvo i validnost i za naredni period. Navedene cene važe samo za kupovinu u Internet prodavnici i mogu da se razlikuju od cena u maloprodajnim objektima Prodavca.

Zaštita ličnih podataka

Prodavac obezbeđujemo sigurnost i zaštitu od zloupotrebe ličnih podataka. Svi podaci o potrošačima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Kurirska služba koja vrši dostavu kupljene robe ima mogućnost pristupa podacima potrebnim za izvršenje ugovorenog posla – ime, prezime, adresu i broj telefona potrošača.

Potrošač je odgovoran za pristup svom sistemu i zaštitu svojih korisničkih informacija i lozinke. Takođe, Potrošač garantuje za tačnost i istinitost svih informacija poslatih Prodavcu.

Prodavac se obavezuje da trajno zaštiti lične podatke potrošača u skladu sa propisima. Navedeni podaci će se koristiti isključivo za slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i drugih potrebnih sredstava komunikacije.

Potrošač može dati saglasnost Prodavcu da ga obaveštava o svojim novim ponudama, akcijama i sniženjima na broj telefona i e-mail adresu. Potrošač u svakom trenutku, slanjem zahteva u pisanoj ili elektronskoj formi, može povući svoju saglasnost posle čega neće dobijati pomenuta obaveštenja.

Primedbe i reklamacije

Žalbe, reklamacije i primedbe potrošači mogu izjaviti:

1. slanjem na elektronsku adresu ,

2. na broj telefona 011/2621435, 064/6589828 u periodu od 08-16h svakog radnog dana

3. redovnom poštom na adresu – Studio za dizajn Verica Rakocevic, Beograd, Delijska 3, 11000 Beograd (sa naznakom „Za Verica Rakocevic Internet prodavnicu“)

Prodavac će u roku od pet radnih dana potvrditi da je žalba primljena i saopštiti potrošaču koliko dugo će biti razmatrana. Prodavac će učiniti sve što je u njegovoj moći u cilju sporazumnog rešenja svih sporova.

Završne odredbe

Isporučilac zadržava pravo da može menjati ove uslove bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.